Групова психотерапия

Груповата психотерапия е форма на психотерапия, при която в малка група от  хора, ще се срещаме за постигане на психотерапевтични цели:

 • разрешаване на вътрешни конфликти,
 • облекчаване на стреса,
 • подобряване на настроението, други задачи за корекция на психологическото състояние.

Докато индивидуалната психотерапия е насочена към личността, към отработването на състоянията и събитията от живота на човека, груповата психотерапия се фокусира повече върху междуличностните аспекти, тоест върху взаимодействието на хората помежду си.

Терапевтичната група е мощен инструмент, който ви дава възможност да опознаете себе си и да намерите своето място в този свят. Въпреки че в началото е неудобно и страшно да се говори за интимни неща с напълно непознати, постепенно между участниците се установява дълбока връзка и това преживяване лекува и трансформира всички.

Груповата терапия помага за решаването на много проблеми, включително трудности във взаимоотношенията и лични трудности. Хората идват в групата, за да се справят със скръб, травма, зависимост, тревожност и депресия.

Груповата терапия е ефиктивна при:

 • генерализирана тревожност
 • социална тревожност
 • паническо разстройство
 • ОКР
 • хипохондрия
 • агорафобия
 • ниско самочувствие и неувереност
 • трудности във взаимоотношенията с близките си/партньора си
 • здравословни проблеми, чийто психичен корен искате да разберете

Ако искате да:

 • Подобрите отношенията със своите близки
 • Изградите умения за безконфликтно общуване
 • Комуникирате по-смислено и разбираемо с децата си
 • Да се освободите от травматични преживявания
 • Да създадете по-стабилна връзка със самите себе си
 • Да изработите устойчиви умения за решаване на конфликти
 • Да се научите на емоционална саморегулация в интензивни ситуации
 • Да се научите на лесно изпълними медитативни практики за повече стабилност.
 • Да се научите на лесно изпълними дихателни практики за по-устойчива вътрешна стабилност.