Индивидуална психотерапия

Индивидуалната психотерапия е форма на психотерапия, при която чрез специално организирано взаимодействие между психотерапевта и пациента се създава необходимата атмосфера за психологическа работа и разрешаване на емоционалните затруднения на клиента.

Основното предимство на индивидуалната психотерапия е :

 • бързо се формира атмосфера на доверие при взаимодействието между психотерапевт-консултант и клиент, което значително повишава ефективността на психотерапията;
 •  цялото внимание и време на психотерапевта по време на сесията е посветено на изучаване на проблема на един клиент, което също има положителен ефект върху ефективността на работата;

Индивидуалната терапия е ефиктивна при:

 • генерализирана тревожност
 • социална тревожност
 • паническо разстройство
 • ОКР
 • хипохондрия
 • агорафобия
 • ниско самочувствие и неувереност
 • трудности във взаимоотношенията с близките си/партньора си
 • здравословни проблеми, чийто психичен корен искате да разберете

 Ако искате да:

 • Подобрите отношенията със своите близки
 • Изградите умения за безконфликтно общуване
 • Комуникирате по-смислено и разбираемо с децата си
 • Да се освободите от травматични преживявания
 • Да създадете по-стабилна връзка със самите себе си
 • Да изработите устойчиви умения за решаване на конфликти
 • Да се научите на емоционална саморегулация в интензивни ситуации
 • Да се научите на лесно изпълними медидативни практики за повече стабилност

Това е предимство на индивидуалната форма на работа, докато при груповата психотерапия положителният ефект се умножава чрез получаване на обратна връзка от всеки член на групата и групата като цяло.